Palvelut

 • sähköinen taloushallinto, asp-palvelut
 • reaaliaikainen kirjanpito
 • tilinpäätöspalvelut
 • palkanlaskentapalvelut
 • ostoreskontra
 • maksuliikennepalvelut
 • laskutus- ja myyntireskontra
 • yritysten perustaminen, eri yhtiömuodot
 • veroasioiden hoito
 • raportointi
 • arkistointi

Hoidamme taloushallinnon halutessasi perinteisesti ”papereita pyörittelemällä”, mutta voimme myös tarjota helppoja sähköisiä ratkaisuja tehostamaan ja helpottamaan taloushallintoprosessin hoitoa. Kyse voi olla esimerkiksi sähköisistä myyntilaskuista tai ostolaskujen sähköisestä kierrättämisestä. Käyttöönotto voi tapahtua pienin askelin, joista jokainen syventää sähköisen taloushallinnon käyttöä ja mahdollistaa suurempien hyötyjen saavuttamisen.

Olemme täyden palvelun tilitoimisto; voit halutessasi ulkoistaa vain jonkin osa-alueen tai vaikkapa koko taloushallinnon meille hoidettavaksi.

Työskentelemme tarvittaessa myös yrittäjän tiloissa ja ohjelmilla.